powrót


 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVESTCOM została założona w październiku 2001 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod nr KRS 0000062101, kapitał założycielski spółki wynosi 50 000 zł. 
Prezesem Zarządu od 2001 roku jest mgr inż. Waldemar Malesa.
Od 2010 roku Wiceprezesem Zarządu jest mgr inż. Bolesław Koral.

Spółka zajmuje się głównie prowadzeniem pełnej obsługi procesu inwestycyjnego, sprawowaniem funkcji Inwestora Zastępczego lub funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską. Zespół projektantów i inspektorów nadzoru budowlanego składa się z osób posiadających duże doświadczenie zawodowe oraz pełne uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach.

Oferowane usługi uzależnione są od potrzeb Klientów i obejmują: pozyskanie inwestorów i terenów pod inwestycje, ogłoszenie i przeprowadzenie przetargów na wykonawcę dokumentacji projektowej i na wykonawstwo robót budowlanych, uzyskanie warunków zabudowy, warunków technicznych do projektowania oraz wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wszystkich branży, sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynowanie działań związanych z prowadzeniem robót budowlanych, rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas realizacji zadania oraz zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego i uzyskanie zgody na użytkowanie zakończonej inwestycji.

Firma osiąga dobre wyniki finansowe, co pozwala na swobodne finansowanie prac i dalszy jej rozwój.

 
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491595, dziś: 9