powrót


 
Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych wraz z infrastrukturą techniczną na bazie AGROLEASING Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej

Sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego i nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający
AGROLEASING Sp. z o. o.
ul. Bruzdowa 118K
02-991 Warszawa
 
Nazwa zadania
Budowa parkingu na dla samochodów ciężarowych i osobowych na bazie AGROLEASING Sp. z o. o. przy ul. Brzeskiej w Białej Podlaskiej
 
Zakres nadzorowanych robót obejmował: budowę parkingu dla samochodów osobowych i parking dla samochodów ciężarowych z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia placu oraz oświetlenie terenu.
 
Wartość robót: 1 032 720,15 zł
 
Okres realizacji 09.2005 -12.2005

  


powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495306, dziś: 185