powrót


 
Budowa ul. Północnej w Białej Podlaskiej

Zadanie realizowane z budżetu miasta Biała Podlaska, dofinansowane ze środków PHARE – sprawowanie funkcji Menadżera Projektu.

Zamawiający
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
 
Nazwa zadania
Budowa ulicy Północnej wraz z modernizacją oraz niezbędną infrastrukturą techniczną realizowana w ramach programu PHARE SSG Nr PL 01060203 pod nazwą „Dzielnica Składowa w Białej Podlaskiej”

Zakres nadzorowanych robót: budowa drogi dwujezdniowej, czteropasowa długości ok. 1100m, drogi dojazdowe, skrzyżowania skanalizowane, skrzyżowanie typu rondo, chodniki, ścieżka rowerowa, poszerzenie drogi krajowej nr 2 na odcinku 400m, budowa infrastruktury technicznej w tym: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kanalizacja teletechniczna, linia kablowa SN i NN, oświetlenie terenu, sygnalizacja świetlna, oznakowanie pionowe i poziome oraz wykonanie zieleni.
Menadżer Projektu
 
Wartość zadania: 14 756 132,42 zł
 
Okres realizacji: 11.2003 – 11.2004

   


powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491588, dziś: 2