powrót


 
Centrum Handlowo ? Usługowe przy ul. Kusocińskiego 3 w Świdniku

Udział w projektowaniu, sprawowanie nadzoru inwestorskiego i funkcji Inwestora Zastępczego oraz obsługa inwestycji od strony prawno – administracyjnej. 

Zamawiający
Zakład Budowlano Remontowy BUDREM S. J.
ul. Poznańska 87
63-400 Ostrów Wielkopolski
 
Nazwa zadania
Budowa obiektu handlowo – usługowego KAUFLAND w Świdniku.
 
Zakres nadzorowanych robót obejmował: budowę obiektu handlowo – usługowego z niezbędną infrastrukturą techniczną: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę z parkingów i dachu, oświetlenie terenu, budowa parkingu i chodników.
 
Okres realizacji: 08.2004 – 11.2004
powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495291, dziś: 170