powrót


 
Budowa Zakładów Mięsnych ?SŁAW-POL? w Horbowie

Sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego i nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zasadami programu SAPARD.

Zamawiający
Zakład Masarsko Wędliniarski SŁAW-POL Zdzisław Klebaniuk
ul. Wspólna 16 
21-505 Terespol
 
Nazwa zadania
Budowa Zakładów Mięsnych „SŁAW –POL” oraz oczyszczalni ścieków w Kolonii Horbów
Kontrakt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Sapard
 
Zakres nadzorowanych robót obejmował: hala produkcyjna zakładów mięsnych i oczyszczalni ścieków wraz całą infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i technologiczna, sieć wodociągowa, linie kablowe SN i NN, oświetlenie terenu), ogrodzenie, place i parkingi, chodniki i drogi dojazdowe do oczyszczalni, droga dojazdowa do zakładu, zieleń.
Kontrakt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Sapard.
 
Wartość zadania: ok. 20 000 000,00 zł
 
Okres realizacji: 06.2004 -11.2005

  


powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 481353, dziś: 48