powrót


 
Przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie II etap w mieście Siedlce i budowa ulicy Piaskowej w gminie Siedlce

Inżynier projektu

Zamawiający
Miasto Siedlce
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce

Nazwa zadania
Przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie II etap w mieście Siedlce i budowa ulicy Piaskowej w gminie Siedlce

Zakres wykonywanych robót obejmuje:

ul. Piaski Zamiejskie II etap 

Obsługa geodezyjna w zakresie wykonywanych robót
Roboty drogowe:
- nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej
- nawierzchnia chodników z kostki bet. gr 8 cm
- nawierzchnia zjazdów z kostki bet. gr 8 cm
- znaki pionowe
- oznakowanie poziome
Droga do separatora:
- nawierzchnia z kamienia tłuczonego
Pętla autobusowa:
- nawierzchnia jezdni ul. Żniwnej z masy bitumicznej
- nawierzchnia pętli autobusowej z kostki bet. gr 8 cm
Roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa:
- budowa kanału z rur PCV Ø 500 mb z separatorem i rowem otwartym
- budowa kanału z rur PCV Ø 300 + przykanaliki Ø 160
- budowa kanału z rur PCV Ø 300 (pętla autobusowa) + przykanaliki Ø 160

Roboty elektryczne - usunięcie kolizji
Przebudowa gazociągu
Przebudowa sieci telefonicznej

ul. Piaskowa w Strzale (od drogi krajowej nr 63 do ul. Piaski Zamiejskie)

1. Przebudowa mostu drogowego w m. Strzała w ciągu drogi – ul. Piaskowej w km 0+496.
2. Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm.
3. Wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm.
4. Ustawienie obrzeży betonowych 20x6 na posypce piaskowej dla obramowania chodnika i zjazdów i dla oddzielenia od nawierzchni.
5. Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych przy krawężniku na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
6. Wykonanie przepustu z rur betonowych Ø 400 pod zjazdami na drogi boczne.
7. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm.
8. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. 

Wartość robót: 8 079 915,71 zł

Okres realizacji: 07.2009r. - 11.2009r.powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495282, dziś: 161