powrót


 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020L Biała Podlaska (ul. Terebelska) - Terebela - Jagodnica - Witulin w m. Rakowiska od km 2+238 do km 3+375 odcinek długości 1,137 km i budowa oświatlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1020L w m. Rakowiska

Inwestor zastępczy i nadzór inwestorski

Zamawiający
Powiat Bialski reprezentowany przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 90A
21-500 Biała Podlaska

Nazwa zadania
Świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego i funkcji Inwestora zastępczego dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020L Biała Podlaska (ul. Terebelska) - Terebela - Jagodnica - Witulin w m. Rakowiska od km 2+238 do km 3+375 odcinek długości 1,137 km i budowa oświatlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1020L w miejscowości Rakowiska"

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1) Przebudowa drogi:
- ustawienie krawężników betonowych 15x30cm - 2140mb,
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej - 595,65m2,
- wykonanie warstwy wzmacniającej z betonu asfaltowego gr. 8cm - 6295,77m2,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm - 6282,05m2,
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm - 3740,40mb,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 1066,08m2,
- wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 1910,60m2,
- wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego oraz z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 1760m2,
- oznakowanie poziome i pionowe
- humusowanie i obsiewanie skarp nasypów nasionami traw, sadzenie drzew liściastych
2) Budowa oświatlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1020L w miejscowości Rakowiska
oświatlenie uliczne zaprojektowano na słupach:
- słupy betonowe wirowane typu EOP 12/2,5, wysięgniki rurowe 0,5/1,5m
- oprawy SGS 104 P1 - 150W z lampami SON Tp 150W

Wartość robót: 2 370 634,23 zł

Okres realizacji: 31.03.2009r. - 30.10.2009r. 


                       

                 powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495278, dziś: 157