powrót


 
Budowa obiektu handlowo-usługowego przy ul. Terebelskiej i drodze krajowej nr 2 w Białej Podlaskiej

Nadzór inwestorski

Zamawiający
CP Sp. z o. o.
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

Nazwa zadania
Budowa obiektu handlowo - usługowego wraz z drogami wewnętrznymi i parkingami, przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odcinka sieci z przyłączem gazowym, wewnętrznej instalacji gazowej, stacji transformatorowej, linii kablowej SN 15 kV zasilającej stację transformatorową, zasilania obiektu ze stacji transformatorowej, oświetlenia terenu, przyłącza telefonicznego, pylonu reklamowego

Zakres wykonywanych robót obejmował:
- makroniwelacja
- sieci zewnętrzne: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg
- oświetlenie terenu
- drogi i place
- przyłącza gaz, stacja trafo
- roboty ziemne i fundamentowe
- instalacje podposadzkowe
- strop antresoli
- płyta posadzkowa i kanał technologiczny
- konstrukcja stalowa
- obudowa ( I i II warstawa - dach i ściany)
- posadzka
- instalacje wewnętrzne
- tereny zielone 
powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495283, dziś: 162