powrót


 
Prace budowlane przy modernizacji ul. Zamkowej (od ul. Warszawskiej i ul. Artyleryjskiej) i Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej

Nadzór inwestorski

Zamawiający
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Nazwa zadania

Prace budowlane wraz z kontrolą oraz rozliczeniem rzeczowym i finansowym przy modernizacji ul. Zamkowej (od ul. Warszawskiej do ul. Artyleryjskiej) i Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej w branży drogowej, sanitarnej, gazowej i energetycznej.

Zakres wykonywanych robót obejmował:

ul. Zamkowa
przebudowa gazociągu, odwodnienia i oświetlenia z kolizjami

Al. Tysiąclecia
przebudowa kanalizacji deszczowej, kolizji energetycznych i budowa miejsc postojowych


Wartość robót: 7 601 795,80 zł

Okres realizacji: 13.04.2007 - 25.10.2007

           


powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491578, dziś: 126