powrót


 
Projekt "e-miasto Biała Podlaska"

Inżynier Kontraktu

Zamawiający
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Nazwa zadania
Projekt "e-miasto Biała Podlaska" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1, Działanie 1.5.

Zakres wykonywanych robót obejmował:
wykonanie i uruchomienie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej spinającej 69 instytucji publicznych i 10 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (Hot-spoty) na terenie miasta Biała Podlaska w następującym zakresie:
- budowa linii światłowodowej, w tym 5,788 km w kanalizacji ściekowej i 24,98 km w rurociągu w ziemi;
- przyłączenie do sieci światłowodowej 69 budynków;
- zainstalowanie i przyłączenie do sieci 10 punktów publicznych bezprzewodowego dostępu do Internetu ( w tym 7 kiosków i 3 obiektów użyteczności publicznej w technologii dostępu bezprzewodowego);
- budowa centrum zarządzania siecią;
- dostarczenie i uruchomienie urządzeń końcowych;
- dostarczenie i uruchomienie systemu monitoringu (zarządzania) siecią oraz systemu identyfikacji i autentykacji.

Wartość robót: 6 247 620,00 zł

Okres realizacji: 08.2006 - 12.2007


powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495279, dziś: 158