powrót


 
Roboty budowlane przy budowie ulic w technologii uproszczonej w Białej Podlaskiej

Nadzór inwestorski

Zamawiający
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Nazwa zadania
Prace budowlane wraz z kontrolą oraz rozliczeniem rzeczowym i finansowym przy budowie następujących odcinków uli: Przesmyk, Gruntowa, Torowa, Składowa, Grzybowa, Łąkowa, Kolonia Francuska, Winiarska, Wspólna, Tuwima, Jasna, Prądzyńskiego, Plater,, Traugutta, Plażowa, Abramowicza, Wróblewskiego, Broniewskiego, Wyspiańskiego, Ludowa, Karasia, Sowia, Słowicza, Ćwiklińskiej, Fałata, Gierymskiego, Chełmońskiego, Krasickiego, Bema, Wierzbowa, Podmiejska, Lipowa, Ściegiennego, Hallera, Graniczna, Brzechwy, Długa, Ługowa, Szkolna, Borowikowa, Ceglana, Świerkowa w technologii uproszczonej w Białej Podlaskiej

Zakres wykonywanych robót obejmował:
Wykonanie wzmocnienia gruntu rodzimego pasa drogowego cementem na drogach posiadających nawierzchnie gruntowe, zabezpieczenie gruntu pokrowcem z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości średnio 4cm, regulacja wysokości istniejących włazów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasuw wodociągowych i gazowych oraz studni telekomunikacyjnych, profilowanie poboczy gruntowych.

Wartość robót: 4 923 841,92 zł

Okres realizacji: 25.05.2007 - 15.12.2007 

                 powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495276, dziś: 155