powrót


 
Przebudowa ulic Daszyńskiego i Piaski Zamiejskie ? etap I w Siedlcach

Sprawowanie funkcji Inżyniera Projektu zgodnie z warunkami FIDIC.

Zamawiający
Miasto Siedlce
ul. Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce
 
Nazwa zadania
Przebudowa ulic Daszyńskiego i Piaski Zamiejskie – Etap I w Siedlcach
 
Ulica Piaski Zamiejskie
Zakres nadzorowanych robót obejmował: budowę ulicy Piaski Zamiejskie w Siedlcach od terenu PKP do ul. Kątowej z przebudową jezdni po obu stronach przejazdu kolejowego, w tym wykonanie jezdni z betonu asfaltowego szer. 7,0m, chodników i zjazdów z kostki brukowej, przestawienie ogrodzeń, wycinkę oraz przesadzenie drzew, przebudowę kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej, przestawienie słupów linii napowietrznej oraz wykonanie linii kablowej oświetlenia terenu, położenie kabla telekomunikacyjnego, przebudowę gazociągu oraz budowę drogi do separatora z placem manewrowym o nawierzchni tłuczniowej.


Ulica Daszyńskiego
Zakres nadzorowanych robót obejmował: modernizację nawierzchni bitumicznej, budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zieleni, budowę kanalizacji deszczowej PVC Ø315, Ø250, Ø200, montaż studni betonowej Ø1200mm, studni ściekowych Ø500, wpustów ulicznych oraz wykonanie linii kablowej oświetleniowej i wymianę słupów oświetleniowych wraz z oprawami.
 
Wartość zadania:
ul. Piaski Zamiejskie wraz z drogą do separatora - 3 092 402,68 zł
ul. Daszyńskiego - 969 589,14 zł
 
Okres realizacji: 04.2006-10.2006

  


powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495272, dziś: 151