powrót


 
Remont drogi wojewódzkiej Nr 698 Siedlce ? Łosice ? Konstantynów ? Terespol na odcinku od km 96+620 do km 99+950 oraz od km 100+635 do km 102+324

Sprawowanie funkcji Inżyniera Projektu zgodnie z warunkami FIDIC.

Zamawiający
Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Turystyczna 7a
20-207 Lublin          
 
Nazwa zadania:
Remont drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol na odcinku od km 96+620 do km 99+950 oraz od km 100+635 do km 102+324
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zakres nadzorowanych robót obejmował: remont drogi Nr 698 klasy G na odcinku od km 96+620 do km 99+950 i od km 100+635 do km 102+324, w tym: rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz z płyt drogowych betonowych (trylinki), rozebranie chodników z płyt betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, udrożnienie istniejącego odwodnienia korpusu drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, budowę ciągów pieszych, odnowienie rowów i skarp z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
 
Wartość zadania: 5 833 022,64 zł
 
Okres realizacji: 08.2006r. – 11.2006r.

  


powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491574, dziś: 122