powrót


 
2009-01-06

Budowa Alei Solidarności wraz z budową mostu przez rzekę Krzna w ciągu Alei Solidarności w Białej Podlaskiej

Nadzór inwestorski

Zamawiający
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Nazwa zadania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Modernizacja Al. Solidarności z budową mostu"

1) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wraz z kontrolą i rozliczeniem rzeczowym i finansowym przy budowie Alei Solidarności w Białej Podlaskiej na odcinku od km 1+785,97 do km 2+370,78 wraz z budową mostu na rzece Krzna i budową oświetlenia.
2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wraz z kontrolą i rozliczeniem rzeczowym ifinansowym przy przebudowei Alei Solidarności na odcinku od drogi krajowej Nr 2 tj. od km 0+102 do km do km 1+785,97, budowie Alei Solidarności na odcinku od km 2+370,78 do km 3+482,33, budowie oświetlenia, budowie odwodnienia skrzyżowania Al. Solidarności z ul. Sidorską i ul. Brzegową oraz przebudowie sieci telefonicznej i przebudowie kolizji NN i SN w Białej Podlaskiej.

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
- przebudowa Alei Solidarności na odcinku od drogi krajowej nr 2 od km 0+102 do km 1+785,97
- budowa nowego odcinka Alei Solidarności od km 1+785,97 do km 2+370,78
- budowa nowego mostu na rzece Krzna w km 34+080, wg pikietażu drogowego w km 1+930,75
- budowa łącznika Alei Solidarności od km 2+370,78 do km 3+482,33 do skrzyżowania z ulicą Sidorską i Brzegową oraz przebudowa skrzyżowania ulic Sidorskiej, Brzegowej  /rondo/
- budowa oświetlenia Alei Solidarności na całym projektowanym odcinku
- usunięcie kolicji kabla telefonicznego w rejonie ulicy Zagrodowej, Brzegowej i ronda
- budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ronda

Wartość robót: 
I etap - 9 077 404,47 zł

Okres realizacji: 
I etap - 09.2008 - 11.2010
II etap - 09.2009 - 12.2010


powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2023 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 459756, dziś: 80