powrót


 
2014-06-09

Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu włodawskiego i bialskiego w ramach projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo lubelskie"

Inżynier Kontraktu

Zamawiający
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7a
20-207 Lublin

Nazwa zadania
Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu włodawskiego i bialskiego w ramach projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo lubelskie", obejmująca następujące odcinki:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 816 na odcinku od km 37+225 do km 59+211 oraz  od km 60+131 do km 61+288 w zakresie budowy ścieżki rowerowej
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738L (Al. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania
z ul. Reymonta do drogi powiatowej nr 1743L (ul. Kraszewskiego) we Włodawie w zakresie ścieżki rowerowej
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku od km 82+209 do km 83+929
w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 816 na odcinku od km 37+225 do km 59+211 oraz od km 60+131 do km 61+288 w zakresie budowy ścieżki rowerowej
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738L (Al. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ul. Reymonta do drogi powiatowej nr 1743L (ul. Kraszewskiego) we Włodawie w zakresie ścieżki rowerowej
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku od km 82+209 do km 83+929 w zakresie budowy ścieżki rowerowej
w tym:
- branża drogowa: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic
- branża mostowa: budowa kładki pieszo-rowerowej
- obiekty inżynierskie: przepusty drogowe
- branża sanitarna: budowa kanalizacji deszczowej
- branża teletechniczna: przebudowa sieci telekomunikacyjnych
- branża elektryczna: zabezpieczenie linii kablowych w miejscach skrzyżowań
- wyznaczenie pasa drogowego z zastabilizowaniem punktów granicznych wg SST (słupki PD), odtwarzanie uszkodzonych punktów
- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
- promocja projektu: tablice informacyjne

Okres realizacji: 06.2014r. - 06.2015r.


powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495304, dziś: 183