powrót


 
2014-04-11

Rozbudowa ulicy Terebelskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do granicy miasta Biała Podlaska

Nadzór inwestorski

Zamawiający

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Nazwa zadania

Rozbudowa ulicy Terebelskiej w Białej Podlaskiej od km 0+000 do km 0+568,19 (na odcinku od obwodnicy do granicy administracyjnej miasta) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu

Zakres wykonywanych robót obejmuje
:
- rozbudowa ulicy Terebelskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do granicy miasta Biała Podlaska o długości 568,19 m
- budowa kanału deszczowego w ulicy Terebelskiej o długości 420m
- przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ul. Terebelskiej
- budowa oświetlenia ulicy Terebelskiej na całym odcinku.

Okres realizacji: 04.2014r. - 15.10.2014r.


powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 485973, dziś: 33