powrót


 
2013-01-03

Pawilon handlowy Intermarche w Białej Podlaskiej

Nadzór inwestorski

Zamawiający
Krokus sp. z o. o.
ul. Janikowska 33
21-070 Poznań

Nazwa zadania
Budowa pawilonu handlowego Intermarche w Białej Podlaskiej przy ul. Piłsudskiego 33 wraz z niezbędną infrastrukturą

Zakres wykonywanych robót obejmuje: 
budowę pawilonu handlowego branży spożywczo-przemysłowej z instalacjami wewnętrznymi: centralnego ogrzewania, gazową, wentylacyjną i chłodzenia, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej, elektryczną i odgromową; budowę parkingu, dróg manewrowych, dojść i dojazdów zenętrznych sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej oraz oświetlenia terenu; 
budowę przyłączy: kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej oraz gazowego

Wartośc zadania: 6 396 000,00 powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491607, dziś: 21