powrót


 
2012-01-25

Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości

Menedżer projektu pełniący również funkcję inspektora nadzoru

Zamawiający
Gmina Przesmyki, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki
działająca w imieniu własnym oraz na podstawie Umowy Pratnerskiej - w imieniu Gmin Woj. Mazowieckiego:
Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki
Gminy Paprotnia, ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia
Gminy Korczew, ul. Ks. Brzóski 20A, 08-108 Korczew

Nazwa zadania
Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
- opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej
- wykonanie na podstawie ww. dokumentacji robót budowlanych, polegających na zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych wraz z włączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej
- uruchomienie wykonanych instalacji kolektorów słonecznych
- przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji kolektorów słonecznych

Wartość zadania: 12 244 219,80 zł

Okres realizacji: 25.01.2012r. - 30.06.2014r.powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491606, dziś: 20