powrót


 
2011-11-02

Rewitalizacja Centrum Miasta Terespol

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający
Gmina Miasto Terespol
ul. Czerwonego Krzyża 26
21-550 Terespol

Nazwa zadania:
Rewitalizacja Centrum Miasta Terespol przy ul. Wojska Polskiego 132 w Terespolu

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1) remont budynku - roboty budowlane wewnętrzne, budowa kotłowni węglowej, wymiana instalacji elektrrycznej wewnętrznej, wymiana instalacji saniatrnych: wod-kan, c.w.u., centralnego ogrzewania wraz z instalacją solarną, budowa przyłączy: wod-kan i ciepłowniczego, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej idrzwiowej, docieplenie przestrzeni stropodachu, wymiana pokrycia dachu i konstrukcji;
2) zagospodarowanie terenów zielonych - rozbudowa instalacji oświetlenia terenowego, utwardzenie terenów komunikacji, odwonienie placu, kształtowania zieleni.

Okres realizacji: 11.2011r. - 09.2012r.

Wartość robót: 1 828 509,62 zł


powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491598, dziś: 12