powrót


 
2012-03-14

Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający
Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Wojciechowska 7
20-704 Lublin


Nazwa zadania
Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
- przebudowa budynków byłej jednostki wojskowej
- przebudowa i remont sieci kanalizacyjnej i woociągowej
- przebudowa ciągów pieszych i placów jezdnych
- budowa systemu monitoringu na terenie całego ośrodka wraz z bazą TV dozorowej
- wymiana ogrodzenia
- adaptacja kotłowni na magazyn
- rewitalizacja zieleni na terenie ośrodka
- zakup i dostawa wyposażenia

Okres realizacji: 14.03.2012r. - 31.12.2013r.

Wartość robót: 3 764 017,63 złpowrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2023 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 447494, dziś: 157