powrót


 
2011-04-26

Rozbudowa ulicy Terebelskiej w Białej Podlaskiej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą i rozliczeniem rzeczowym i finansowym

Zamawiający
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Nazwa zadania
Rozbudowa ulicy Terebelskiej w Białej Podlaskiej od km 0+001,00 do km 0+568,30 (na odcinku od skrzyżowania z ulicami Królowej Jadwigi i Okopową do obwodnicy miasta) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kolidujących sieci uzbrojenia terenu

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1) przebudowę ulicy Terebelskiej w Białej Podlaskiej od km 0+001,00 do km 0+568,30 (na odcinku od skrzyżowania z ulicami Królowej Jadwigi i Okopową do obwodnicy miasta) o długości 567,30 m
2) przebudowę i zabepieczenie istniejących linii elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową ul. Terebelskiej
3) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w ul. Terebelskiej
4) przebudowę wodociągu w ul. Terebelskiej o długości 657,71 m
5) przebudowę kanału deszczowego w ul. Terebelskiej 
6) przebudowę sieci gazowej w ul. Terebelskiej

Wartość zadania: 3 815 325,32 zł

Okres realizacji: 04.2011r. - 31.07.2012r.


powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491594, dziś: 8