powrót


 
2011-09-26

Rewitalizacja - Przebudowa ul. Jana Pawła II, ul. Międzyrzeckiej i Pl. Wolności w Radzyniu Podlaskim

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający
Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Nazwa zadania
Rewitalizacja - Przebudowa ul. Jana Pawła II, ul. Międzyrzeckiej i Pl. Wolności w Radzyniu Podlaskim

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1) przebudowę jezdni i chodników ul. Jana Pawła II i ul. Międzyrzeckiej
2) przebudowę Pl. Wolności
3) budowę zatoki parkingowej przy ul. Jana Pawła II
4) budowę oświetlenia ul. Jana Pawła II i ul. Międzyrzeckiej
5) przebudowę i budowę linii energetycznych nn 0,4kV
6) budowę kanalizacji deszczowej w Pl. Wolności
7) przebudowę sieci wodociągowej
8) przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej w Pl. Wolności
9) budowę kanału teletechnicznego dla sieci teletechnicznych i elektrycznych
10) prace restauratorskie i konserwatorskie w zakresie remontu muru parkowego
11) prace restauratorskie i konserwatorskie rokokowych bram parkowych
12) małą architekturę
13) zieleń
14) oznakowanie drogowe poziome i pionowe
15) monitoring

Okres realizacji: 09.2011r. - 31.10.2012r.

Wartość robót: 3 878 403,81 zł


powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495298, dziś: 177