powrót


 
2011-09-20

Budowa Urzędu Celnego i Oddziału Celnego w Zamościu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zamawiający
Izba Celna w Białej Podlaskiej
ul. Celników Polskich 21
21-500 Biała Podlaska
 
Nazwa zadania
Budowa Urzędu Celnego i Oddziału Celnego w Zamościu realizowanego w systemie "projektuj i buduj" na terenie działki nr 14/42 przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu 

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1) wykonanie prac projektowych obejmujących opracowanie: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów oraz Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI)
2) złożenie w imieniu Zamawiającego wymaganego prawem wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie decyzji o pozowleniu na budowę 
3) wykonanie robót budowlanych na terenie działki nr 14/42 położonej w Zamościu 

Wartość zadania: 23.884.140,00 zł

Okres realizacji: 08.2011r. - 30.09.2015r.

powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491600, dziś: 14