powrót


 
2010-08-02

Budowa Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce

Inżynier kontraktu

Zamawiający:
Miasto Siedlce
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce

Nazwa zadania:
Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Wewnętzrnej Obowdnicy Miasta Siedlce Etap I i Etap II"

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
ETAP I - odcinek od ulicy Sokołowskiej do ulicy Kazimierzowskiej
1) opracowanie wraz z uzgodnieniami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, wybudowanie objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
2) roboty przygotowawcze
3) roboty ziemne
4) roboty budowlane
     a) roboty elektryczne
          - demontaż oświetlenia oraz usunięcie kolizji energetycznych
          - budowa oświetlenia ulicy
          - budowa sygnalizacji świetlnej
     b) roboty telekomunikacyjne
     c) roboty sanitarne
          - przebudowa wodociągu
          - przebudowa kanału sanitarnego w ul. Północnej
     d) przebudowa gazociągu w ulicy Północnej
     e) budowa kanalizacji deszczowej
     f) budowa drenażu
     g) odwodnienie korpusu drogowego
     h) podbudowy
     i) nawierzchnie
     j) elementy ulic
5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu
6) zieleń drogowa
7) inne roboty towarzyszące 

ETAP II - odcinek od ulicy Sokołowskiej do ulicy Warszawskiej 
1) opracowanie wraz z uzgodnieniami organizacji ruchu na czas prowadzenia robó budowalnych, wybudowanie objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
2) roboty przygotowawcze
3) roboty ziemne
4) roboty budowlane
     a) rorobty elektryczne
          - usunięcie kolizji energetycznych i związane demontaże oświetlenia
          - budowa i przebudowa oświetlenia, demontaż sygnalizacji 
     b) roboty telekomunikacyjne
     c) roboty sanitarne
     d) podbudowy
     e) nawierzchnie
     f) elementy ulic
5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu
6) zieleń drogowa
7) remont przejazdu kolejowego w km 115,725 linii 55 Sokołów Podlaski - Siedlce
8) inne roboty towarzyszące

Wartość zadania:
Etap I - 18 408 733,85 zł
Etap II - 24 273 646,12 zł

Okres realizacji: 08.2010r. - 11.2011r.powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 485969, dziś: 29