powrót


 
2010-07-20

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1075L Wyczółki-Huszcza-Wisznice w m. Wisznice od km 22+500 do km 23+876 odcinek długości 1,376 km

Inwestor zastępczy i nadzór inwestorski

Zamawiający
Powiat Bialski - Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 90A
21-500 Biała Podlaska

Nazwa zadania
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1075L Wyczółki-Huszcza-Wisznice w m. Wisznice od km 22+500 do km 23+876 odcinek długości 1,376 km


Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1. Branża drogowa:
-  ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm - 2843 mb,
-  wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm na poszerzeniu drogi - 1093 m2,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 8827 m2
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm - 2775 mb
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm - 4267 m2
- wykonanie zjazdów oraz parkingu z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - 2480 m2
- wykonanie przepustu o średnicy 80 cm z blachy falistej karbowanej - 14,4 mb
- oznakowanie poziome i pionowe
- humusowanie i obsiewanie skarp nasypów nasionami traw

2. Branża elektryczna:
- przebudowa istniejących przyłączy - 12 szt.
- ustawienie słupa typu PP-10 - 1 szt. 

3. Branża sanitarna:
Sieć kanalizacji deszczowej:
- kanały z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy zewnętrznej 200 mm - 268,6 m
- kanały z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy zewnętrznej 315 mm - 953 m
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych, średnica kręgów 1000 mm - 13 szt.
- studzienki kanalizacyjne PCV śr. 400/200 mm teleskopowe z włazem typ ciężki 40 T - 18 szt.
- dostawa i montaż separatora - 1 kpl.
- studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 56 szt.
Przebudowa przyłączy wodociągowych:
- demontaż i montaż nawiertek - 14 szt.
- przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE - 14 m
- zasuwy kołnierzowe typu E - 6 kpl. 

4. Branża teletechniczna:
- przebudowa kanalizacji telefonicznej - 56,5 m
- przebudowa kabli telefonicznych - 34,0 m
- przebudowa słupów telefonicznych - 18 szt.
- zabezpieczenie sieci telefonicznej - 1550,5 m.

Wartość zadania: 3 479 136,81 zł

Okres realizacji: 29.07.2010r. - 30.11.2010r.


powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2023 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 459772, dziś: 96