powrót


 
2009-04-21

Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Południe, Centrum, Za torami - etap II w Terespolu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiający
Gmina Miasto Terespol
ul. Wojska Polskiego 130
21-550 Terespol

Nazwa zadania
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Południe, Centrum, Za torami - etap II w Terespolu" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1. sieć grawitacyjna:
- kanał sanitarny grawitacyjny PVC 200 mm - 3445 mb
- kanał sanitarny grawitacyjny PVC 160 mm - 2992,5 mb
- kanał sanitarny grawitacyjny kamionka 250 mm - 162,5 mb
- kanał sanitarny grawitacyjny kamionka 200 mm - 9241,1 mb
- kanał tłoczny PE 110 mm - 616 mb
- kanał tłoczny PE 90 mm - 244 mb
- przepompownie ścieków: 11 szt.
2. sieć ciśnieniowa: 
- kanał tłoczny PE 75 mm - 1719 mb
- kanał tłoczny PE 63 mm - 1938 mb
- kanał tłoczny PE 50 mm - 1434 mb
- przepompownie indywidualne: 50 szt.
3. Przyłącza kanalizacyjne:
- kanał sanitarny grawitacyjny PVC 200 mm - 64,5 mb
- kanał sanitarny grawitacyjny PVC 160 mm - 6460,5 mb
4. Przyłącza energetyczne do przepompowni: 11 szt.
5. Roboty drogowe:
- rozebranie i odtworzenie krawężników betonowych: 5668 m,
- rozebranie i odtworzenie chodników z płyt betonowych: 1772 m2,
- rozebranie i odtworzenie chodników z kostki: 2467,5 m2,
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni z trylinki: 5766 m2,
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych: 13672 m2.

Wartość robót: 13 833 960,70 zł

Okres realizacji: 21.04.2009r. - 30.09.2011r.

                 powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491591, dziś: 5