powrót


 
2009-03-02

Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice oraz Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wisznice

Inżynier Kontraktu zgodnie z waunkami FIDIC, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zamawiający
Gmina Wisznice
ul. Rynek 35
21-580 Wisznice

Nazwa zadania
Zarządzanie Projektem (pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu) "Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice" oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wisznice"

Zadanie I - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami FIDIC, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice.

Zadanie II - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wisznice. 

Okres realizacji: zadanie I - do dnia 31.12.2010r. - rozliczenie rzeczowe
                                                                
                               zadanie II - do dnia 31.12.2010r.

Wartość zadania I - 4 999 778,62 zł

Wartość zadania II - 3 829 976,18 złpowrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491587, dziś: 1