powrót


 
Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Siedlcach

Nadzór inwestorski.

Nazwa Zamawiającego
Miasto Siedlce
ul. Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce

Nazwa zadania
Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Siedlcach wraz z odwodnieniem i oświetleniem etap IB i II

Zakres nadzorowanych robót obejmował: budowę sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Brzeska – 3-go Maja, na skrzyżowaniu ulic Floriańska – 3-go Maja,  na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego – Brzeska, budowę ul.  Wyszyńskiego od ulicy osiedlowej przy budynku Wyszyńskiego 21 do ulicy Budowlanej z mas asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z betonowym ściekiem, wykonanie chodników, ścieżki rowerowej i przebudowę zatok autobusowych z kostki betonowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie zieleni, budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Wyszyńskiego od ulicy Brzeskiej do ulicy Budowlanej, budowę kanalizacji deszczowej ulicy Wyszyńskiego (od ulicy Brzeskiej do ulicy Budowlanej): kanał PCV Ø500, Ø400, Ø315, Ø200, montaż studnie rewizyjnych żelbetowych, studzienek inspekcyjnych PCV, studzienek ściekowych.

Wartość zadania: 3 773 245,23 zł

Okres realizacji: 29.05.2006 -16.10.2006powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2023 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 459757, dziś: 81