powrót


 
2012-01-16

Budowa i przebudowa Alei Solidarności w Białej Podlaskiej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Nazwa zadania:
Przebudowa istniejącego odcinka Al. Solidarności od km 0+102 do km 1+785,97, budowa nowego odcinka od km 2+370,78 do km 3+482,33, przebudowa skrzyżowania ulic Sidorskiej z Brzegową, budowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu w Białej Podlaskiej

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1) przebudowę Al. Solidarności na odcinku od drogi krajowej Nr 2 tj. od km 0+102 do km 1+785,97
2) budowę Al. Solidarności na odcinku od km 2+370,78 do km 3+482,33
3) budowę oświetlenia
4) budowę odwodnienia skrzyżowania Al. Solidarności z ul. Sidorską i ul. Brzegową
5) przebudowę sieci telefonicznej  
6) przebudowę kolizji NN i SN

Okres realizacji: 01.2012r. - 11.2012r.

Wartość zadania: 7 945 767,31 zł


powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2023 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 447503, dziś: 166