powrót


 
2007-11-28

Rozbudowa kompleksu produkcyjno-magazynowego z infrastrukturą zewnętrzną oraz wbudowaną chłodnią w istniejący budynek magazynowy

Inwestor zastępczy i nadzór inwestorski

Zamawiający
BAKALLAND S.A.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa

Miejsce realizacji inwestycji
BAKALLAND S.A.
ul. Brzeska 70
21-505 Janów Podlaski

Nazwa zadania
Sprawowanie obowiązków Inwestora zastępczego i kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie "Kompleksu produkcyjno-magazynowego z infrastrukturą zewnętrzną oraz wbudowaną chłodnią w istniejący budynek magazynowy"

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
Budynek: fundamenty żelbetowe, konstrukcja budynku stalowa z elementami żelbetowymi, obudowa ścian i dachu z kaset systemowych z wypełnieniem z wełny mineralnej, posadzka w formie płyty betonowej, ściany działowe murowane oraz systemowe z płyt G-K.
Instalacje wewnętrzne: instalacja wodociągowa wewnętrzna z systemem hydrantów ppoż., kanalizacja sanitarna i technologiczna, odprowadzenie wód deszczowych z dachu, instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacja chłodnicza, instalacje elektryczne: oświetlenie z oznaczeniem dróg ewakuacyjnych, instalacje gniazd wtykowych, koryta kablowe silnoprądowe i niskoprądowe, instalacja odgromowa, układ pomiarowy, rozdzielnie, instalacja c.o. z kotłownią gazową.
Zagospodarowanie terenu: parkingi i drogi o nawierzchni z kostki betonowej, sieć kanalizacji deszczowej z odwodnieniem parkingów i placów, przyłącza kanalizacji sanitarnej, stacja transformatorowa, złącze kablowe, zasilenie obiektu, oświetlenie terenu. 

Wartość robót: 17.637.129,03 zł

Okres realizacji: 11.2007r. - 01.2010r.


                 

                 

                 

                 

                 

           powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2023 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 459777, dziś: 101